Một số văn bản pháp luật môi trường mới 2015

   

Ngôn ngữ :

  

  

Một số văn bản pháp luật môi trường mới 2015

Bảo vệ môi trường nói chung và quản lý, xử lý các loại chất thải, phế liệu là nhiệm vụ sống còn của đất nước trong thời kỳ hội nhập, phát triển kinh tế. Đây là nhiệm vụ chung mà mỗi tập thể hay cá nhân đều phải chung tay thực hiện. Đã có nhiều thông tư, nghị định, văn bản Luật và dưới Luật quy định, hướng dẫn cụ thể cách thức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ này. Dưới đây là điểm một số văn bản pháp luật mới về môi trường được áp dụng trong thời gian tới.

 

1. Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Theo đó, tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải tại nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý và thu hồi năng lượng. Việc xả nước thải phải được quản lý kết hợp cả theo địa giới hành chính và theo lưu vực.

 

2.Thí điểm sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu sản xuất xi măng
 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm Dự án áp dụng "Công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam". Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng lựa chọn địa điểm phù hợp, thống nhất với các địa phương liên quan và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm hiệu quả.


3. Hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
 

Sau khi tiến hành rà soát và tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, các hiệp hội, các Công ty sản xuất, các nhà phân phối các sản phẩm phải thu hồi sản phẩm thải bỏ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quyết định, về cơ bản, nội dung dự thảo kế thừa phần lớn các nội dung của Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg, tuy nhiên đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định của Nghị định số 38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.
 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm có 4 chương, 13 điều và 01 Phụ lục. Cụ thể, chương I gồm các quy định chung; chương II quy định trách nhiệm, quyền lợi trong việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; chương III quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thu hồi, xử lỷ sản phẩm thải bỏ; chương IV gồm các điều khoản thi hành.
 

Phụ lục về Danh mục sản phẩm thải bỏ và thời điểm thu hồi, xử lý: bao gồm 05 nhóm sản phẩm (ắc quy và pin; thiết bị điện, điện tử; dầu nhớt các loại; săm lốp; phương tiện giao thông). Thời điểm thực hiện việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 với sản phẩm thải bỏ là xe ô tô, mô tô, xe găn máy các loại và từ ngày 01/7/2016 đối với các sản phẩm thải bỏ còn lại trong Danh mục.

 

                                                                                                                                           Nguồn Internet

 

Một số văn bản pháp luật môi trường mới 2015

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO
Địa chỉ: Số 133, Tổ 17, Khu 8, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
Tel: (84-237) 3.778.666   /   Fax: (84-37)         -  Mobile: 0912.114.542
Email: vietthaojsc@yahoo.com.vn Website: www.vietthaojsc.com


Trực 8H00-20H00 Từ Thứ 2 Đến Thứ 6
Thứ 7 Từ 8H - 17H30
Hỗ trợ ngoài giờ hành chính và chủ nhật.